Geertsma verzekert wat voor u waardevol is

Naast de basisverzekeringen, zoals een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering, verschilt per persoon en onderneming wat de moeite van het verzekeren waard is. Daarom kijken we bij Geertsma naar uw situatie voordat we u een verzekeringsvoorstel doen.

Verzekeringen die voor u noodzakelijk zijn

Uitgangspunt in ons verzekeringsadvies is dat we uitsluitend willen verzekeren wat voor u waardevol en noodzakelijk is. Het kan daarbij gaan om materiële zaken, zoals uw woning en boot, en immateriële zaken, zoals uw gezondheid. We kijken daarbij naar welke risico’s u loopt én welke u financieel niet zelf kunt opvangen.

Toekomstbestendig advies

Wanneer u via Geertsma verzekeringen afsluit, blijven we u van het beste advies voorzien. Dat is voor ons de basis van de goede, langdurige relatie die wij met onze klanten willen. We nemen contact met u op als een verzekeringsmaatschappij veranderingen doorvoert en het voor u aantrekkelijk – of wenselijk – kan zijn om over te stappen. Als er iets in uw situatie verandert,  bijvoorbeeld in gezinssamenstelling of inkomen, passen wij uw verzekeringspakket aan.

Geertsma voorkomt oververzekeren en dubbel verzekeren

Doordat we bij Geertsma uw situatie als uitgangspunt nemen, voorkomen we dat u meer verzekert dan nodig is. We kijken daarbij naar de hoogte van de verzekerde bedragen en mogelijke overlap tussen verschillende verzekeringen. Om dubbel verzekeren te voorkomen vragen we u om inzicht te geven in alle verzekeringen die u heeft.

Uitkeren van schades

We hopen voor u dat u zelden tot nooit aanspraak hoeft te maken op een verzekering. Als dat wel nodig is, schakel ons dan in. Als u klant bij ons bent, kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week uw schades bij ons melden. We kunnen dan helpen om de juiste informatie zo snel mogelijk bij de maatschappij te krijgen, zodat deze maatschappij vlot in behandeling kan nemen.

Onafhankelijk verzekeringsadvies

Ons advies is volledig onafhankelijk. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Op basis hiervan werken we met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en we zijn dus volledig vrij in onze advisering. In ons advies kiezen we voor de maatschappij die het beste aansluit op uw behoeftes. Daarbij kijken we naar de kosten én de voorwaarden van de verzekeringen.

Kom langs voor een kennismaking

Bij Geertsma werken we op provisiebasis. De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Als wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening (moeten) brengen, informeren we u hierover vooraf. Tijdens een eerste gesprek geven we duidelijk aan wat wij gaan doen en wat voor vergoeding we daarvoor berekenen. Dat eerste gesprek is geheel vrijblijvend: u heeft dus geen enkele verplichting. Kom gerust langs voor een kennismaking op ons kantoor in Balk, neem contact met ons op via e-mail of telefonisch op (0514) 60 33 60.

Verzekeringstip

  • Rechtsbijstandsverzekering bij burenoverlast

Rechtsbijstandsverzekering inzetten bij burenoverlast

Rechtsbijstandsverzekeringen zetten steeds vaker in op mediation om een rechtsgang bij burenruzie te voorkomen. Een goede keuze, want ook de nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast, lost burenruzies niet op.

Sinds 1 juli is er […]

Meer tips van Geertsma

Schade melden

Vul het schadeformulier in.
Dat versnelt de afhandeling.
Download het formulier