Wie op een zonnige dag op het platteland omhoog kijkt, ziet ze steeds vaker: drones. Hebt u er al een aangeschaft of bent u dit van plan?

Ook als hobbyist zijn er diverse regels waaraan u zich moet houden.

Aansprakelijkheidsverzekering kijkt naar regelgeving

Wanneer u als bestuurder schade veroorzaakt met de drone, wilt u waarschijnlijk dat uw aansprakelijkheidsverzekering deze schade dekt en vergoedt. Als u zich niet aan de regels hebt gehouden, dan keert de verzekering echter niet uit. Daarom hebben we bij Geertsma de belangrijkste regels voor u op een rij gezet.

De regels bij het vliegen met drones

  • Vlieg alleen overdag.
  • De drone weegt minder dan 25 kilogram.
  • U als bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op de drone.
  • Blijf met de drone onder de hoogtegrens van 120 meter.
  • Blijf minimaal 15 kilometer (hemelsbreed) bij luchthavens vandaan.
  • Vlieg uitsluitend buiten de bebouwde kom.
  • Vlieg niet boven mensenmassa’s (zoals festivals of andere evenementen).
  • Maak geen beelden van mensen (aantasting persoonlijke levenssfeer).

Bedrijfsmatig drones inzetten

Wanneer u bedrijfsmatig aan de slag gaat met een drone, zijn er overigens nog meer regels waaraan u zich heeft te houden. Zo hebt u dan een vliegbewijs RPA-L nodig en een vergunning. Ook is het dan verstandig om uw bedrijfsverzekeringen te checken.

Niet alle verzekeraars dekken schade door drones

Ditzelfde geldt natuurlijk als u hobbymatig met drones gaat vliegen. Ook al houdt u zich aan bovenstaande regels, bij sommige verzekeringen is schade veroorzaakt door drones niet gedekt.

Vraag Geertsma om advies

Wilt u weten of u goed verzekerd kunt gaan vliegen met uw drone? Bij Geertsma zoeken we het graag voor u uit.

Bron