Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor (zelfstandig) ondernemers onmisbaar. Hopelijk hebt u hem nooit nodig. Volgens Reaal AOV is dit de top 3 van oorzaken waardoor ondernemers zich melden voor een uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

1. Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat

Ondernemers raken arbeidsongeschikt door klachten aan nek, schouder, rug of ledematen. Soms komt het door slijtage. Vaak kan ook het aanleren van een andere, meer ergonomische werkhouding, ervoor zorgen dat de ondernemer wél weer aan de slag kan.

2. Ongevallen en verwondingen

Veel klanten die arbeidsongeschikt worden door ongevallen en verwondingen hebben botbreuken. Meestal leidt dit tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Soms is het echter niet mogelijk om het oude werk weer op te pakken. Dan is het goed om – eventueel met begeleiding van adviseurs – te kijken wat er wel mogelijk is.

3. Psyche

Psychische klachten zijn bijvoorbeeld burn-out, overspannenheid en depressies. Intensieve en persoonlijke begeleiding kan er voor zorgen dat ook psychische klachten slechts tijdelijk tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Preventie en re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Reaal AOV zet – net als andere verzekeraars – sterk in op preventie en re-integratie. Voor hen is dat van belang om de uitkering zo kort mogelijk te houden. U als ondernemer heeft er echter ook voordeel van. Een AOV is noodzakelijk als vangnet, maar fijner is het om deze niet (lang) nodig te hebben.

Meer weten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?

Bij Geertsma is Reaal AOV één van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die we adviseren aan onze klanten. Of dit voor u ook de beste is, ontdekken we door bij elkaar te gaan zitten. Kom dus gerust langs voor advies.