Rechtsbijstandsverzekeringen zetten steeds vaker in op mediation om een rechtsgang bij burenruzie te voorkomen. Een goede keuze, want ook de nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast, lost burenruzies niet op.

Sinds 1 juli is er een nieuwe wet om woonoverlast aan te pakken. Gemeenten kunnen hierdoor specifieke maatregelen opleggen aan mensen die overlast veroorzaken in de buurt. Deze wet is van toepassing op mensen die huren en mensen die eigenaar zijn van de woning. Alleen gemeenten die hiertoe een speciale verordening aan nemen en hiervoor beleidsregels opstellen, kunnen gebruik maken van de nieuwe wet.

Rechtsbijstandsverzekering biedt stappenplan burenoverlast

Maar ook dan geldt dat het vooral van belang is om zelf als goede buren met elkaar om te gaan. Om uit de handlopende ruzies en rechtszaken te voorkomen heeft DAS rechtsbijstand een stappenplan burenoverlast opgesteld. De belangrijkste regel hierbij is om – eventueel met ondersteuning – met elkaar in gesprek te blijven. Het gehele stappenplan burenoverlast staat online.

Rechtsbijstandsverzekering vergoedt mediation

Bij oplopende conflicten kan het handig zijn om gebruik te kunnen maken van een rechtsbijstandsverzekering. In veel gevallen kijkt de rechtsbijstandsverzekering ook of het mogelijk is om via mediation tot een oplossing te komen. Bij Geertsma kunnen we u adviseren over mediation en de bij u passende rechtsbijstandsverzekeringen.

Naar het stappenplan burenoverlast