Wilt u minder gemeentelijke belastingen betalen? Kijk dan eens naar de WOZ-waarde die de gemeente uw woning heeft toegekend. Eind februari heeft u de nieuwe beschikking toegestuurd gekregen. Tot zes weken na ontvangst kunt u bezwaar indienen, als u vindt dat de gemeente de waarde van uw woning te hoog heeft ingeschat.

Elke gemeente heft onroerend zaak-belasting (OZB). Deze gemeentelijke belasting is gekoppeld aan de waarde van de woning waarin u woont en het bedrijfspand dat u gebruikt. In de gemeente De Fryske Marren betaalt u bijvoorbeeld als eigenaar van de woning 0,130 procent OZB over de waarde van uw woning.

Wie bepaalt de waarde van uw woning?

De WOZ-waarde van uw woning stelt de gemeente zelf vast, via de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Daarvoor bekijken ze niet elk pand: de gemeente waardeert via referentieobjecten. Wanneer u vindt dat door deze werkwijze de waarde van uw woning te hoog uitvalt, kunt u bezwaar indienen.

Hoeveel scheelt bezwaar maken?

Wanneer het bezwaar wordt toegekend, betaalt u minder OZB. Stel dat door het bezwaar dat u indient, de WOZ-waarde van uw woning met 10.000 euro daalt, van 200.000 euro naar 190.000 euro. Dat betekent dat u niet (200.000*0,130%) 260 euro OZB betaalt in 2016, maar (190.000*0,130%) 247 euro.

Is het voor u zinvol om bezwaar in te dienen?

Om te bekijken of het zinvol is om bezwaar in te dienen, is het handig om vooraf al zoveel mogelijk informatie in te winnen. Vraag als eerste het taxatierapport van uw woning aan bij de gemeente. Dit kan vaak online, met behulp van Digid. In dit taxatierapport staan onder meer de referentiewoningen die zijn gebruikt voor de waardebepaling. Als tweede stap kunt u de verkoopprijs van woningen in uw buurt aanvragen via het Kadaster, zodat u inzage heeft in de marktwaarde van de woningen in uw buurt.

Meer weten over bezwaar maken tegen de WOZ?

De Vereniging Eigen Huis heeft uitgebreide informatie – en voorbeeldbrieven – op haar website staan om bezwaar te maken tegen de WOZ.

Taxatierapport WOZ aanvragen

Wanneer u in de gemeente De Fryske Marren woont, kunt u online het taxatierapport opvragen. Hiervoor heeft u uw Digid nodig.