Als u geld wilt overmaken naar iemand waar u alleen het ‘oude’ bankrekeningnummer van heeft, kunt u dit bankrekeningnummer online overzetten naar het IBAN-nummer. Let er daarbij op dat u alleen gebruik maakt van de officiële omnummertool van De Nederlandse Bank. Beter is om degene naar wie u het geld wilt overmaken, te vragen om het juiste IBAN-nummer.

Omnummeren? Vul de juiste bank in

Het gebruik van IBAN-nummers is sinds 1 augustus 2014 verplicht. Toch kan het zijn dat u ook nu nog van iemand wel een bankrekeningnummer heeft, maar geen IBAN-nummer. Om zeker te zijn dat u een betaling overmaakt naar de juiste bankrekening, kunt u dat bankrekeningnummer via IBAN-omnummertool omnummeren. Om dit te kunnen doen, heeft u niet alleen het bankrekeningnummer nodig, maar moet u ook weten bij welke bank de rekening loopt.

Gemakkelijk en veilig: vraag om de IBAN

Maak het u daarom gemakkelijk en doe het veilig: vraag de geledontvanger om het gehele IBAN-nummer. Dit IBAN-nummer bestaat uit de landcode (NL), twee cijfers, een vierletterige afkorting van de banknaam en een tiencijferig banknummer. Dat ziet er als volgt uit: NL 00 RBRB 0000 0000 00.