Verzekering tips

Rechtsbijstandsverzekering inzetten bij burenoverlast

Rechtsbijstandsverzekeringen zetten steeds vaker in op mediation om een rechtsgang bij burenruzie te voorkomen. Een goede keuze, want ook de nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast, lost burenruzies niet op. Sinds 1 juli is er een nieuwe wet om woonoverlast aan te pakken. Gemeenten kunnen hierdoor specifieke maatregelen opleggen aan mensen die overlast veroorzaken [...]

Rechtsbijstandsverzekering inzetten bij burenoverlast