Steeds meer zelfstandige ondernemers sluiten zich aan bij een Broodfonds. Via dit fonds krijg je een uitkering – betaald door mede-ondernemers – om een periode van ziekte te overbruggen. Zo’n Broodfonds regelt echter niet je inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Zo’n 8700 zelfstandige ondernemers zijn lid van een Broodfonds. Als zij ziek worden, krijgen zij – vanaf een maand na de ziekmelding – maximaal twee jaar een uitkering vanuit dat Broodfonds. Hoe hoog deze uitkering is, hangt af van de inleg die zij maandelijks in het fonds hebben gestort. Daarmee is het Broodfonds een goede overbrugging als een ondernemer langere tijd ziek is.

Geen vervanging voor AOV

Het Broodfonds is echter geen vervanging voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een AOV keert namelijk uit tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, zodat een ondernemer verzekerd is van inkomen, als hij niet meer in staat is om te werken.

Wanneer is een Broodfonds voordelig?

In sommige gevallen kan het voordelig zijn om een AOV te combineren met het Broodfonds. Doordat de AOV pas na twee jaar ziekte begint met uitkeren, is de premie voor de AOV vaak lager. Of dit opweegt tegen de kosten van het Broodfonds, verschilt van persoon tot persoon.

Waarom kiezen ondernemers niet (alleen) voor een AOV?

Vaak wordt gedacht dat een AOV erg duur is. In sommige gevallen is dat ook zo, maar de hoogte van een AOV hangt af van veel factoren. Dat loopt uiteen van het type werk dat de ondernemer doet, maar ook welk inkomen hij of zij verzekerd wil hebben en of psychische aandoeningen meeverzekerd moeten worden.

Wat is de juiste keuze?

De juiste keuze voor een AOV, een Broodfonds of een combinatie van beide, verschilt van persoon tot persoon. De enige manier om te ontdekken wat de beste manier is om u te verzekeren, is door het gesprek aan te gaan. Laat ons voorrekenen wat een AOV in uw situatie kost en onderzoek of een Broodfonds bij u past. Kom gerust langs.